Aurora Omvormer Foutmelding: Wat u moet weten

De Aurora omvormer is een veelgebruikt apparaat in zonne-energiesystemen. Het is ontworpen om de gelijkstroom (DC) die wordt geproduceerd door zonnepanelen om te zetten in wisselstroom (AC) die kan worden gebruikt in huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet. Hoewel de Aurora omvormer over het algemeen betrouwbaar is, kunnen er soms foutmeldingen optreden die aangeven dat er een probleem is met het apparaat. In dit artikel zullen we de meest voorkomende Aurora omvormer foutmeldingen bespreken en hoe u ze kunt oplossen.

1. Geen communicatie met het elektriciteitsnet

Een veelvoorkomende foutmelding die kan optreden bij een Aurora omvormer is “Geen communicatie met het elektriciteitsnet”. Dit kan betekenen dat de omvormer geen verbinding kan maken met het elektriciteitsnet of dat er een probleem is met de bekabeling. Om dit probleem op te lossen, kunt u de volgende stappen proberen:

 • Controleer of de omvormer correct is aangesloten op het elektriciteitsnet.
 • Controleer of de bekabeling tussen de omvormer en het elektriciteitsnet intact is en geen losse verbindingen heeft.
 • Controleer of er geen storingen zijn in het elektriciteitsnet die de communicatie met de omvormer verstoren.

Als geen van deze stappen het probleem oplost, is het raadzaam om contact op te nemen met een professionele installateur of de fabrikant van de omvormer voor verdere assistentie.

2. Overbelasting

Een andere veelvoorkomende foutmelding is “Overbelasting”. Dit betekent dat de omvormer te veel vermogen probeert te leveren dan het aankan. Dit kan gebeuren als er te veel zonnepanelen zijn aangesloten op de omvormer of als er een probleem is met de bekabeling. Om dit probleem op te lossen, kunt u het volgende proberen:

 • Controleer of het totale vermogen van de zonnepanelen de maximale capaciteit van de omvormer niet overschrijdt.
 • Controleer of er geen losse verbindingen zijn in de bekabeling tussen de zonnepanelen en de omvormer.
 • Als de omvormer nog steeds overbelast is, kunt u overwegen om een extra omvormer toe te voegen of het aantal zonnepanelen te verminderen.

Als het probleem aanhoudt, is het raadzaam om een professionele installateur te raadplegen om het systeem te controleren en eventuele aanpassingen te maken.

3. Isolatiefout

Een isolatiefout kan optreden wanneer er een probleem is met de isolatie van het zonne-energiesysteem. Dit kan gevaarlijk zijn omdat het kan leiden tot elektrische schokken. Als u een isolatiefoutmelding op uw Aurora omvormer ziet, volgt u deze stappen:

 • Schakel de omvormer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
 • Controleer de bekabeling en zorg ervoor dat er geen blootliggende draden zijn of dat er geen beschadigde isolatie is.
 • Als u geen zichtbare problemen vindt, kunt u een isolatietest uitvoeren met behulp van een multimeter om de exacte locatie van het probleem te achterhalen.
 • Als u niet bekend bent met het uitvoeren van een isolatietest, is het raadzaam om een professionele elektricien te raadplegen.

Het is belangrijk om isolatiefouten serieus te nemen en ze zo snel mogelijk op te lossen om de veiligheid van uw zonne-energiesysteem te waarborgen.

4. Overige foutmeldingen

Naast de hierboven genoemde foutmeldingen kunnen er ook andere foutmeldingen optreden op een Aurora omvormer, zoals “DC overspanning”, “DC onderspanning” of “Temperatuur te hoog”. Deze foutmeldingen geven aan dat er een probleem is met de elektrische parameters van het systeem. Om deze problemen op te lossen, kunt u de volgende stappen proberen:

 • Controleer of de zonnepanelen correct zijn aangesloten op de omvormer en dat er geen losse verbindingen zijn.
 • Controleer of de omvormer voldoende geventileerd is en dat er geen obstakels zijn die de luchtstroom belemmeren.
 • Als de foutmelding aanhoudt, kunt u contact opnemen met een professionele installateur of de fabrikant van de omvormer voor verdere assistentie.

Het is belangrijk om foutmeldingen op een Aurora omvormer serieus te nemen en ze zo snel mogelijk op te lossen om de prestaties en veiligheid van uw zonne-energiesysteem te waarborgen. Door regelmatig onderhoud en het opvolgen van de juiste procedures kunt u ervoor zorgen dat uw omvormer optimaal blijft werken en u maximaal profiteert van uw zonne-energiesysteem.