Foutmelding Excel: veelvoorkomende problemen en oplossingen

Excel is een krachtige spreadsheet-software die veel wordt gebruikt voor het organiseren en analyseren van gegevens. Het biedt talloze functies en mogelijkheden om complexe berekeningen uit te voeren en gegevens visueel weer te geven. Echter, net als bij elke software, kunnen er foutmeldingen optreden tijdens het gebruik van Excel. In dit artikel zullen we enkele veelvoorkomende foutmeldingen in Excel bespreken en mogelijke oplossingen bieden.

1. #DIV/0!

De foutmelding #DIV/0! treedt op wanneer een formule probeert te delen door nul. Dit kan gebeuren als een cel waarnaar wordt verwezen leeg is of als de waarde nul is. Om deze foutmelding op te lossen, kunt u de volgende stappen volgen:

 • Controleer of de cel waarnaar wordt verwezen geen lege waarde heeft.
 • Controleer of de waarde waarmee wordt gedeeld niet nul is.
 • Gebruik de functie IFERROR om de foutmelding te onderdrukken en een alternatieve waarde weer te geven.

2. #N/A

De foutmelding #N/A geeft aan dat de waarde niet beschikbaar is. Dit kan gebeuren wanneer een formule verwijst naar een waarde die niet in het bereik wordt gevonden. Hier zijn enkele mogelijke oplossingen:

 • Controleer of de verwijzing correct is en of de waarde daadwerkelijk in het bereik aanwezig is.
 • Gebruik de functie IFERROR om de foutmelding te onderdrukken en een alternatieve waarde weer te geven.
 • Controleer of de waarde in een ander werkblad of bestand staat en pas de verwijzing dienovereenkomstig aan.

3. #NAME?

De foutmelding #NAME? treedt op wanneer Excel de ingevoerde tekst niet herkent als een geldige formule of functie. Dit kan gebeuren als er een typfout is gemaakt of als de formule niet bestaat in de versie van Excel die u gebruikt. Hier zijn enkele mogelijke oplossingen:

 • Controleer of de formule correct is gespeld en of alle vereiste argumenten zijn opgegeven.
 • Controleer of de formule bestaat in de versie van Excel die u gebruikt. Sommige functies zijn mogelijk niet beschikbaar in oudere versies.
 • Gebruik de functie FX-functie om de formule automatisch in te voegen op basis van de beschikbare functies.

4. #REF!

De foutmelding #REF! geeft aan dat een verwijzing naar een cel of een bereik ongeldig is. Dit kan gebeuren als een cel of een bereik is verwijderd, verplaatst of hernoemd. Hier zijn enkele mogelijke oplossingen:

 • Controleer of de verwijzing correct is en of de cel of het bereik nog steeds bestaat.
 • Als de cel of het bereik is verwijderd, verplaatst of hernoemd, pas dan de verwijzing dienovereenkomstig aan.
 • Gebruik de functie INDIRECT om dynamische verwijzingen te maken die automatisch worden bijgewerkt.

5. #VALUE!

De foutmelding #VALUE! treedt op wanneer een formule een ongeldige gegevenswaarde ontvangt. Dit kan gebeuren als de gegevens in een cel niet het juiste formaat hebben of als er onverenigbare gegevens worden gecombineerd. Hier zijn enkele mogelijke oplossingen:

 • Controleer of de gegevens in de cel het juiste formaat hebben voor de gebruikte formule.
 • Controleer of de gegevens compatibel zijn en kunnen worden gecombineerd in de formule.
 • Gebruik de functie IFERROR om de foutmelding te onderdrukken en een alternatieve waarde weer te geven.

Door deze veelvoorkomende foutmeldingen in Excel te begrijpen en te weten hoe u ze kunt oplossen, kunt u uw productiviteit verhogen en nauwkeurige resultaten behalen. Het is belangrijk om geduldig te zijn bij het oplossen van foutmeldingen en de oorzaak ervan zorgvuldig te analyseren. Met de juiste kennis en vaardigheden kunt u Excel effectief gebruiken en uw gegevensbeheer verbeteren.