Foutmelding Verwarmingsketel: Oorzaken, Oplossingen en Preventie

Een verwarmingsketel is een essentieel onderdeel van het verwarmingssysteem in veel huizen en bedrijven. Het zorgt voor warm water en een aangename temperatuur in de ruimtes. Helaas kunnen er soms foutmeldingen optreden die de werking van de verwarmingsketel verstoren. In dit artikel zullen we de meest voorkomende foutmeldingen bespreken, mogelijke oorzaken identificeren, oplossingen bieden en tips geven om deze problemen te voorkomen.

1. Foutmelding: “Storing in de ontsteking”

Een veelvoorkomende foutmelding op verwarmingsketels is de melding “Storing in de ontsteking”. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een defecte ontstekingsmodule, een verstopte brander of een gebrek aan gasdruk. Om dit probleem op te lossen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Controleer de gastoevoer: Zorg ervoor dat de gastoevoer naar de ketel niet is afgesloten en dat er voldoende gasdruk is.
 • Reinig de ontstekingsmodule: Verwijder voorzichtig de ontstekingsmodule en reinig deze grondig. Controleer ook of er geen beschadigingen zijn.
 • Controleer de brander: Controleer of de brander niet verstopt is door vuil of roet. Reinig indien nodig de brander met een zachte borstel.
 • Reset de ketel: Schakel de ketel uit en wacht enkele minuten voordat u deze opnieuw inschakelt. Dit kan soms de ontstekingsproblemen verhelpen.

2. Foutmelding: “Lage waterdruk”

Een andere veelvoorkomende foutmelding is de melding “Lage waterdruk”. Dit kan duiden op een probleem met de watercirculatie in de ketel. Hier zijn enkele mogelijke oplossingen:

 • Controleer de waterdruk: Controleer de waterdruk op de manometer van de ketel. Als de druk te laag is, moet u mogelijk water bijvullen via het vulventiel.
 • Ontlucht de radiatoren: Als de waterdruk laag blijft na het bijvullen, kan er lucht in het systeem zitten. Ontlucht de radiatoren door de ontluchtingsventielen te openen totdat er water uit komt.
 • Controleer de circulatiepomp: Controleer of de circulatiepomp naar behoren werkt. Als deze niet draait, kan dit de oorzaak zijn van de lage waterdruk. Schakel in dat geval een professionele monteur in.

3. Foutmelding: “Oververhitting”

Een foutmelding die u niet mag negeren, is de melding “Oververhitting”. Dit kan duiden op een ernstig probleem met de ketel en vereist onmiddellijke actie. Hier zijn enkele stappen die u kunt nemen:

 • Schakel de ketel uit: Zodra u de foutmelding ziet, schakelt u de ketel onmiddellijk uit om verdere schade te voorkomen.
 • Controleer de waterdruk: Controleer de waterdruk op de manometer. Als de druk te hoog is, kan dit de oorzaak zijn van de oververhitting. Laat in dat geval wat water uit het systeem lopen totdat de druk weer binnen het juiste bereik valt.
 • Controleer de radiatoren: Controleer of alle radiatoren goed werken en niet geblokkeerd zijn. Een geblokkeerde radiator kan de oorzaak zijn van de oververhitting.
 • Bel een professional: Als de foutmelding blijft verschijnen, is het raadzaam om een professionele monteur in te schakelen om het probleem te diagnosticeren en te verhelpen.

Preventieve maatregelen

Naast het oplossen van foutmeldingen is het ook belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om problemen met uw verwarmingsketel te voorkomen. Hier zijn enkele tips:

 • Regelmatig onderhoud: Laat uw verwarmingsketel regelmatig onderhouden door een professionele monteur. Dit zorgt ervoor dat eventuele problemen vroegtijdig worden opgespoord en verholpen.
 • Houd de ketelruimte schoon: Zorg ervoor dat de ruimte waarin de ketel zich bevindt schoon en goed geventileerd is. Stof en vuil kunnen de werking van de ketel belemmeren.
 • Vervang filters: Controleer regelmatig de filters van uw verwarmingsketel en vervang ze indien nodig. Vuile filters kunnen de effici├źntie van de ketel verminderen.
 • Let op vreemde geluiden: Luister naar vreemde geluiden die uit de ketel komen, zoals bonzen of sissen. Dit kan duiden op een probleem dat moet worden opgelost.

Concluderend is het belangrijk om foutmeldingen op uw verwarmingsketel serieus te nemen en snel te handelen om verdere schade te voorkomen. Door de mogelijke oorzaken te identificeren en de juiste stappen te nemen, kunt u veel problemen zelf oplossen. Het is echter altijd raadzaam om een professionele monteur in te schakelen als u twijfelt of als de foutmelding blijft verschijnen. Door regelmatig onderhoud en preventieve maatregelen te nemen, kunt u de levensduur van uw verwarmingsketel verlengen en genieten van een comfortabel en probleemloos verwarmingssysteem.