Solaredge foutmelding: Wat te doen bij problemen met uw zonne-energiesysteem

Als u een zonne-energiesysteem heeft dat gebruikmaakt van Solaredge-technologie, kan het voorkomen dat u te maken krijgt met foutmeldingen. Deze foutmeldingen kunnen variëren van kleine technische problemen tot ernstigere storingen. Het is belangrijk om te weten hoe u deze foutmeldingen kunt identificeren en oplossen, zodat uw zonne-energiesysteem optimaal blijft presteren. In dit artikel zullen we de meest voorkomende Solaredge foutmeldingen bespreken en uitleggen wat u kunt doen om ze op te lossen.

1. Foutmelding: “Geen communicatie met optimizers”

Een veelvoorkomende foutmelding bij Solaredge-systemen is de melding “Geen communicatie met optimizers”. Deze foutmelding geeft aan dat er een probleem is met de communicatie tussen de omvormer en de optimizers. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een defecte optimizer, een storing in de bekabeling of een probleem met de omvormer zelf.

Om dit probleem op te lossen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Controleer de bekabeling: Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of er geen beschadigingen of losse verbindingen zijn. Zorg ervoor dat de bekabeling voldoet aan de specificaties van Solaredge.
 • Reset de omvormer: Schakel de omvormer uit en weer in om te zien of dit het communicatieprobleem oplost. Raadpleeg de handleiding van uw specifieke omvormer voor instructies over het resetten.
 • Controleer de optimizers: Controleer of de optimizers correct zijn geïnstalleerd en of er geen zichtbare defecten zijn. Als u een defecte optimizer identificeert, neem dan contact op met de leverancier voor vervanging.
 • Neem contact op met de technische ondersteuning: Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Solaredge voor verdere assistentie.

2. Foutmelding: “DC-spanning te hoog/laag”

Een andere veelvoorkomende foutmelding bij Solaredge-systemen is de melding “DC-spanning te hoog/laag”. Deze foutmelding geeft aan dat de gelijkstroomspanning van het zonne-energiesysteem buiten de normale grenzen ligt. Dit kan wijzen op een probleem met de panelen, de bekabeling of de omvormer.

Om dit probleem op te lossen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Controleer de panelen: Controleer of er geen beschadigingen of defecten zijn aan de zonnepanelen. Let ook op eventuele schaduwvorming die de prestaties van het systeem kan beïnvloeden.
 • Controleer de bekabeling: Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of er geen beschadigingen of losse verbindingen zijn. Zorg ervoor dat de bekabeling voldoet aan de specificaties van Solaredge.
 • Reset de omvormer: Schakel de omvormer uit en weer in om te zien of dit het probleem met de DC-spanning oplost. Raadpleeg de handleiding van uw specifieke omvormer voor instructies over het resetten.
 • Neem contact op met de technische ondersteuning: Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Solaredge voor verdere assistentie.

3. Foutmelding: “Gridspanning buiten bereik”

De foutmelding “Gridspanning buiten bereik” geeft aan dat de wisselstroomspanning van het elektriciteitsnet buiten de normale grenzen ligt. Dit kan wijzen op een probleem met de netstroom of met de omvormer.

Om dit probleem op te lossen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

 • Controleer de netstroom: Controleer of er geen stroomstoringen zijn in uw omgeving en of de netstroom stabiel is. Neem contact op met uw energieleverancier als u vermoedt dat er een probleem is met de netstroom.
 • Reset de omvormer: Schakel de omvormer uit en weer in om te zien of dit het probleem met de gridspanning oplost. Raadpleeg de handleiding van uw specifieke omvormer voor instructies over het resetten.
 • Controleer de bekabeling: Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of er geen beschadigingen of losse verbindingen zijn. Zorg ervoor dat de bekabeling voldoet aan de specificaties van Solaredge.
 • Neem contact op met de technische ondersteuning: Als de bovenstaande stappen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de technische ondersteuning van Solaredge voor verdere assistentie.

Het is belangrijk om te benadrukken dat het oplossen van Solaredge foutmeldingen soms complex kan zijn en mogelijk gespecialiseerde kennis vereist. Als u niet zeker bent van de oorzaak van de foutmelding of als u niet in staat bent om het probleem zelf op te lossen, is het raadzaam om contact op te nemen met een professionele installateur of de technische ondersteuning van Solaredge.

Door snel te reageren op foutmeldingen en de juiste stappen te ondernemen, kunt u ervoor zorgen dat uw zonne-energiesysteem optimaal blijft presteren en dat u maximaal profiteert van de voordelen van zonne-energie.